Currently browsing author

Monica H A Snopestad

Med blanke ark

Jeg må tenke litt. Finne ut hva det er jeg vil. Hva er det egentlig jeg ønsker å oppnå ved å ha …